Çocukları Koruma Derneği

“Çocukları koruma ile ilgili konularda faaliyet göstermek üzere Çocukları Koruma Derneği isminde bir dernek kurulmuş ve bu derneğin hükümete sunduğu tüzük İçişleri Bakanlığınca takdirle onaylanmıştır. Derneğin 12 kişiden oluşan bir merkez kurulu vardır ki, başkanlığında eski İçişleri Müsteşarı İsmail Canbolat Bey bulunmaktadır… Derneğin bir hanımlar kolu bulunmaktadır ki teşkilatı yakında şekillenecektir. Ülkemizin çeşitli yerlerinde derneğin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek şubeleri açılacaktır.”

Comments are closed.