Çocukların Koruma Altına Alınması Konusu

“Çocukların koruma altına alınması konusu ülkemiz için çok önemli ve hayati bir hal almış olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu konuya bütün mesaisini harcamak aciz ve kimsesiz çocukları perişanlıktan kurtarmak Osmanlı toplumuna yararlı bireyler oluşturmak üzere Himaye-i Etfal adıyla geçen yıl bir dernek kurulmuştu.

Bu derneğin gerçekleştirdiği işlerin düzeyini anlamak ve toplanan çocukların miktarını, bugünkü hallerini ve bu konuda hayata geçirilmesi planlanan uygulamaları öğrenmek amacıyla muhabirlerimizden birini derneğin yetkili üyelerinden birisine gönderdik. Söz konusu zat da bu alanda yaptıkları ve yapacakları hakkında muhabirimize şu bilgiyi vermiştir…”

Comments are closed.