Denizciliğimizdeki İlerlemeler

“Yabancı gemi inşaa tersanelerine gönderilecek tersane çırakları hakkındaki kanun tasarısının Mebusan Meclisi’nin 8 Mart Perşembe günkü oturumunda görüşülmesi dolayısıyla Bahriye Müsteşarı Güverte Albayı Vasıf Beyin denizcilerimizin bilgisini yükseltmek ve görgüsünü yükseltmek amacıyla karar alınıp uygulanan iyileştirmeler hakkında meclise ayrıntılı açıklamalarda bulunmuştur. Vasıf Beyin meclise yaptığı bu açıklamayı biz de buraya kaydediyoruz.

Bu münasebetle şunu da ekleyelim ki meclisçe kabul edilen çıraklar kanun tasarısı gerçekten çok yararlı bir kanun olup gemi inşaat sanayinin ülkemizde kurulması ve ilerlemesi konusunda büyük yararlar sağlayacaktır.”

Comments are closed.