Doğu Cephesi’nde

“-Ruslar Son Hızla Kaçıyorlar-

…Meşhur sözdür: Kaçan kovalayandan çabuk gider derler. Rusların bu sefer ki geri çekilişinde bu gerçek bir kez daha kendini göstermiştir. Riga önünde bozulan Rus Ordusu o kadar süratle kaçıyor ki pek yakından takip eden Alman süvarileri bile bazen geri kalarak teması kaybetmekte ve Rusların arkasından zor yetişebilmektedirler. Ruslar üç-dört gün zarfında 80 kilometreden fazla kaçmışlardır. Savaşan bir ordunun bu kadar hızlı geri çekilmesi pek nadir görülen şeylerdendir. Anlaşılıyor ki 12. Rus Ordusu tamamen bozulmuştur…”

Comments are closed.