Ekonomik Cihat

-Başarı Adımları-

“Osmanlı Milli İtibar Bankası hisse senedi alımları için müşteri kaydına başlanması üzerinden bir hayli zaman geçtikten sonra kayıt işlemlerinin hangi dereceye geldiğini anlamak için bir araştırma yapmak istedik. Elde ettiğimiz sonuçların beklentimizin üzerinde olmasını memnuniyetle gözlemledik. Gerçekten bankanın hisse senedi satış işlemleri fevkalede iyi bir şekilde ilgi görmekte ve elde edilen sonuç az evvel söylediğimiz gibi beklenilenin üstünde bulunmaktadır. Bu konuda net bir fikir vermek amacıyla en başta şunu söyleyelim ki yalnız İstanbul’da satılan banka hisse senetlerinin toplamı  1 milyon lirayı geçmiştir…”

Comments are closed.