En Son haber: Rusya’da Çok Büyük Bir Devrim Başlamıştır

“Viyana, 15 Mart (MA)

Beklenildiği gibi Petersburg’ta çok büyük bir devrim gerçekleşmiştir. 12 Duma üyesinden oluşan bir yürütme konseyi oluşmuş ve ülkenin tüm idaresini ele almıştır. Bütün bakanlar tutuklanıp hapsedilmiş ve başkenti korumakla görevli birliklerden 40 bin kişi devrimcilere katılmıştır. Vekil Egenhart söz konusu konsey tarafından Petersburg komutanı olarak atanmıştır.» Milli Ajans tarafından bildirilen ve son derece önemli bir haberi içeren yukarıdaki telgrafı dün gece aldık.Halbuki gündüz gelen telgraflar arasında Duma’da yapılan ateşli konuşmaların özeti bildiriliyordu ki baş makalemizde de bahse konu edilen telgrafı aşağıda aynıyla tercüme ediyoruz…”

Comments are closed.