Galiçya’daki Kahramanlarımızı Nasıl Takdir Ediyorlar

“Alman Güney Ordusu Kumandanı Ünlü General Kont Butmar’ın Galiçya’daki Birliklerimize Başarılarını Takdir İçin Yayınladığı Bildirisi

Galiçya Cephesi’ndeki Osmanlı birliklerinin kahramanlığını derin minnet ve şükran duygularıyla belirten Alman Güney Ordusu Komutanı General Kont Butmar

Osmanlı askerleri! Türk milletinin, Türk Ordusu’nun çok eskilere giden ve övünç dolu tarihinin zengin yapraklarından günümüze yansıyan şan ve şöhret destanlarını; bu Türk askerinin sarsılmaz cesaretiyle, savaş yetenek ve becerisini, Türk’ün dostuna sadık, düşmanına amansız kahraman özelliğini bu kez de pek parlak biçimde pekiştirdiniz. Katıldığınız bu büyük destansı kanlı savaşlarda ateşle, ölümle karşı karşıya kalarak sayıca üstün düşmanın bütün saldırılarını püskürttünüz…

Orduma nasip olan bu savaş içerisindeki yaşadıklarımızın pekiştirip kuvvetlendirdiği dostluk ve bağlılık yüzyıllar boyunca devam edip dursun. Komutam altındaki cesur, kahraman ve sadık Osmanlı askerlerinin ve bağlı oldukları devletin bundan böyle hep başarılar ve şanlar içinde olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz eylerim.”

Comments are closed.