Gazete Fiyatlarındaki Zorunlu Artış

“Savaşın katılan tüm ülkelerde ortaya çıkardığı olağanüstü durumlar sebebiyle eşya fiyatlarında kimi zaman orantısız artışlardan maalesef gazetelerimizin de etkilendiğini okuyucularımıza haber vermek  durumuna bulunuyoruz…

Ülkemizde yayınlana gazetelerle bir araya gelinerek alınan karar uyarınca diğer gazeteler gibi Tasviri Efkar gazetemiz de 16 Eylül’den itibaren 20 paraya satılacaktır…”

 

Comments are closed.