Gazze Zaferi

“Berlin, 4 Nisan (Gecikmiştir).

Ajans Wolf, İngilizlerin Gazze’ye karşı başlatmış oldukları saldırının gayet planlı bir şekilde hazırlandığını haber veriyor. 26 Mart’ta İngilizler söz konusu mevkiyi ele geçirmek istemişlerdir. İki gün süren bir savaştan sonra İngilizler ağır kayıplar vererek püskürtülmüşlerdir. Çoğunluğu süvarilerden oluşan İngiliz kuvvetleri 4 tümenden oluşmaktaydı. Osmanlı birlikleri parlak bir surette savaşmışlardır. Savaş alanında üç binden fazla İngiliz cesedi sayılmıştır. Düşman güneybatı yönünde çekilmeye mecbur kalmıştır.”

Comments are closed.