Gazze’de İngilizleri Geri Püskürten Kahraman Alaylar

Gazze Muharebesi’nde İngiliz birliklerini mağlup eden Osmanlı alayları hakkında

“125. ve 79. Piyade Alayları özellikle cesaret ve kahramanlıkları ile öne çıkmışlardır. Gazze’de yapılan, Cenab-ı Hakk’ın yardımı ve iradesiyle galibiyetimizle sonuçlanan muharebede farklı sınıflara ait birliklerimizin tamamı takdire değer bir kahramanlıkla savaşmışlardır. Özellikle 125. ve 79. Piyade alaylarımız bu muharebede olağanüstü bir gayret göstermek suretiyle şan ve şeref kazanmışlardır. Gerek Gazze Muharebesi’nden sonraki günkü resmi bildiride gerek Savaş Basın Merkezinin dünkü sayımızda bulunan bildirilerinde bu iki fedakâr alayımızın övülmüş ve takdirle anılmıştır.

79. ve 125. Piyade alaylarımız cesareti karşısında İngilizlerin o pek çok güvendikleri tankları bile bir işe yaramamış ve kahraman Türk ve Arap askerlerinin ardı ardına gelen hücumları karşısında nihayet düşman er meydanından mağlubiyetle çekilmeye mecbur olmuştur. Bu münasebetle sütunumuzu o kahraman alaylarımızın zaferinin bir hatırası olmak üzere çizdirdiğimiz resimle süslüyoruz.”

Comments are closed.