Görme Engelli Gazilerimize Meslek Eğitimi

“Savaş esnasında gözlerini kaybeden gazilerimize meslek öğretmek için açılacak bir eğitim merkezine harcanmak üzere soylu ve zengin bir Alman hanımefendisi tarafından, ülkemizde doktorluk mesleğini icra eden bir Alman hekime bin lira bağışlanmış, ayrıca bu hekim de böyle zor bir görevin üstesinden tek başına gelemeyeceğini anlayıp Kızılay Derneği’ne başvurmuştu. Aldığımız habere göre Kızılay Derneği, âmâlarımızın meslek öğrenimine ne denli istekli olduklarını şimdiden kestirememesi sebebiyle, konuya sınırlı bir biçimde el atmayı uygun görmüştür. Verilen bilgilere göre en az altı ay devam edecek olan eğitim döneminde, meslek eğitimi için Almanya’dan getirilecek işinin uzmanı bir eğitimcinin altı aylık maaşı ile, her görme engellinin yirmi kuruşa ulaşacak iaşe masrafı ve çeşitli eğitim harcamaları da dahil olmak üzere bin lira ile 25 görme engelli gaziye meslek eğitimi verilebileceği hesaplanmıştır…”

Comments are closed.