II. Wilhelm İstanbul’da

Bugün başkentimiz müttefik ve büyük Alman İmparatorluğu’nun yüce hükümdarını konuk ediyor. Sevgili padişahımız, efendimizin özel misafiri olan Wilhelm’in harbin en şiddetli anında İstanbul’u ziyaret etmeleri bütün Osmanlıların memnuniyetine sebep olmuştur. Ayrıca bu ziyaret anlamı bakımından da ayrı bir öneme sahiptir. Koca dünyanın düşmanlığına karşı büyük Alman milleti ile ittifak olarak 3-4 seneden beri büyük şan ve şerefle yorulmak, yılmak bilmez bir sabır ve metanetle çarpışan binlerce kilometrelik sınırlarda zaferler, galibiyetler kazanan Osmanlılar Alman milletinin hükümdarını saygı ve sevinçle selamlarlar.

  

Comments are closed.