Karadeniz Yolu Açıldıktan Sonra

 

Ticari Durumumuza Ne Gibi Etkileri Olacak?-Rusya İle Ticari İlişkilerimiz-İthalat Ve İhracatımız

Karadeniz havzası ve Osmanlı Devleti ile Rusya ve Romanya arasında savaştan önce gerçekleşen ve barıştan sonra yapılacak ticari ilişkiyi ve karşılıklı transit taşımaya kapı olan Karadeniz limanlarını gösterir harita.

Rusya ile ateşkes ve barış yapılarak siyasi ilişkilerimizin yeniden kurulması takdirinde ticaretimizde bütüncül bir iyileşme olacağı şüphesizdir. Geçim maddelerinin el yakıcı fiyatlara çıktığı şu sıralarda güçlü barış olasılıklarını düşünerek Karadeniz yolunun açılmasıyla elde edeceğimiz ticari kazançları birer birer gözden geçirmeyi faydasız saymamaktayız… Ruslarla ateşkes ve barışın gerçekleşmesi durumunda bu ülkeden sağlayacağımız faydalar pek büyüktür. Özellikle de bölgemiz dahilinde coğrafi konum itibariyle Karadeniz yolunun açılmasından en çok ülkemiz yararlanacaktır…”

Comments are closed.