Kerenski’nin İktidardan İndirilmesi–Koşulsuz Barış Yanlıları İktidarda

Kerenski Hükümeti’ni nihayet devirerek Petersburg’da iktidara gelen ve hemen barışın yapılmasına taraftar olan ünlü Asker ve İşçi Cemiyeti’nin Askerî Komitesi. (Asker ve İşçi Cemiyeti’nin Askerî Komitesi ordunun çeşitli birliklerinden gönderilen genç er veya subaylardan oluşmakta olup Petersburg’da bu defa baş gösteren çok büyük olayları bastırmakta rolü oynayan kuvvettir.)

Birkaç gündür var sayıp tahmin etmiş olduğumuz üzere Rusya sonunda sükûnete kavuşmuş bulunuyor. İşçi ve Asker Cemiyeti’nin devrimci Askeri Komite’si yönetimin dizginlerini eline aldı. Petersburg garnizonunda bulunan kuvvetlerin katılımıyla İşçi ve Asker Cemiyeti bu  darbeyi hemen hemen hiç kan dökmeksizin yapabildi…”

Comments are closed.