Mabeyn Orkestrası

Memleketimizin övüncü sayılmaya layık, müzisyenlerimizden olup, şefliğini yaptığı Mabeyn-i Hümayun Orkestrası ile beraber müttefik memleketlerde konser vermek üzere şehrimizden hareket eden Kemani Zeki Bey

Mabeyn-i Hümayun Orkestrası topluluğu Zeki Bey’in idaresi altında olarak müttefik devletlerde Kızılhaç yararına konser vermek üzere önceki akşam şehrimizden ayrıldı. Ülkemizin müzik tarihinde yeni bir aşama olacak bu olayı büyük bir önem ve memnuniyet ile karşılamak gerekir. Güzel Sanatlarımızdan bir kısmını Avrupa’ya tanıtmak ve aynı zamanda Kızılhaç’a yardım amacı güden bu seyahatin başlıca faydalarından biri de; müttefiklerimizin milli musikimize dair bir fikir edinmelerine sebep olmasıdır…”

Comments are closed.