Memleketimizde Şeker Fabrikaları. Şeker Fabrikaları Nerelerde, Nasıl Kurulacak?

“-Anadolu’da Pancar Tarımı ve Halka Yararı-Kendimize Yeter Derecede Şeker Üretebilecek mi?-

Memleketimizde şeker fabrikaları kurulması için, Ziraat ve Ticaret Bakanı Şeref Beyefendinin başkanlığında kurulu İktisat Üst Komisyonu’nda alınan kararlardan geçenlerde bir sayımızda bahsetmiş ve bu konuda düzenlenen kanunun Başbakanlığa sunulduğunu söylemiştik. Çok önem verdiğimiz bu konu hakkında Ziraat Genel Müdürü başarılı ve yetkin Nesip Beyefendi ile icra ettiğimiz araştırma neticesinde elde ettiğimiz yeni bilgileri aşağıda sunuyoruz.

Şeker Pancarı Yetiştirilebilecek Alanlar:

Şekerin hammaddesi olan pancar ile şeker kamışı yetişen alanlar noktasından ülkemizin Anadolu, Suriye ve el-Cezire kesimleri başlıca 40 kısma ayrılmıştır. Bunlardan 30’u pancar ekim bölgesi olup memleketimizin Anadolu bölümünü ve Doğu illerimizi içine alır…”

Comments are closed.