Polis Müzesi İçin

“İçişleri Bakanlığı’ndan vilayetlere ve müstakil livalara yazılan 12 Nisan 1917 tarihli genelgenin suretidir:

Kurulmasına karar verilen Polis Müzesi’nde sergilenmek üzere önemli kriminal vakalarda kullanılmış suç aletlerinin özellikle de kasa hırsızlarının, kalpazanların, sahtekarların ve yan kesicilerin kullandıkları araç ve gereçlerin, velhasıl polislerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmaya,  çeşitli suç araçlarını nasıl kullanıldıklarını karşılaştırmaya ve göstermeye yardımcı olacak her türlü eşyanın ayrıca vazifeleri başında fedakarca canlarını veren polis memurlarının fotoğraflarının kısım kısım tedariki ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne posta yoluyla göndermeniz beklenilmektedir.”

Comments are closed.