Ravza-ı Mutahhara’da

Mabeyn Başkatipliği’ne Medine Münevvere Şeyhülharem Vekaleti ve Haremi Şerif Müdürlüğünden gelen telgrafın suretidir:

“Arşıala sakinlerinin gıpta ettiği Resülü Ekrem’in misk kokulu kabri şerifinin adet olduğu şekilde yıkanması dün huşu içinde gerçekleştirildi. Bugün ise Hicaz Kuvve-i Seferiye Kumandanı Paşa(Ömer Fahredddin Paşa) ile şehrin önde gelenleri ve subaylar ve memurlar ve seyidler ve alimler ve halk hazır oldukları halde meleklerin hizmetçisi olduğu Peygamber kabrinde Miraciye okunmuş ve bu uğurlu vesileyle yaptığımız duada halife efendimizin ve onun zaferlere aday ordusunun daima büyük fetihlere ve her konuda ilahi yardıma ulaşması Cenabı kibriyaya arz olunmuştur.”

Comments are closed.