Resmi Tebliğ

“22 Kasım 1917 tarihli Genel Karargâh bildirisidir.

1-Sina Cephesi: Gazze ve Biri’s-Sebu’ civarında yapılan savaşlardan sonra birliklerimiz defalarca düşmana karşı koyarak her yerde kayıplar verdirmişti. Halen birliklerimiz Nehrü’l-Avcâ ve Ebulecâ vadileri gerisinde ve düşmanın karşısında Cenaniye, Beytlikyâ, Karyetü’l-Enab Safa civarında bulunuyorlar. Daha güneyde ise birliklerimiz düşman keşif kollarıyla çatışmaktadır. Gazze ve Biri’s-Sebu’ muharebelerinden sonra ilk defa olarak önceki gün yeniden bir muharebe daha meydana geldi…(Milli).”

  

Comments are closed.