Resmi Tebliğ

“12 Şubat 1917 tarihiyle Genel Karargahtan bildirilmiştir:

1-Dicle Cephesi’nde Kut’ta ve bunun doğusunda ve batısında ileri mevzileri bir yıldan beri elinde bulunduran cesur ve kahraman birliklerimiz şimdi planlanan biçimde kendilerine gönderilen takviye birliklerle birleşmek üzere batı yönünde geri çekildiler. Bu hareket düşman tarafından hiç hissedilmedi.

2- Kafkas Cephesi’nde sol kanat bölgesinde iki taraftan pek şiddetli olmayan piyade ve topçu ateşi yapıldı. İki tarafta da keşif müfrezelerinde büyük faaliyet görüldü. Üç farklı yerde 100’er kişi kadar üç Rus müfrezesini defettik. (Milli)”

Comments are closed.