Resmi Tebliğ

“20 Nisan 1917 tarihi ile Genel Karargâhtan bildirilmiştir:

1-Sina Cephesi’nde 18-19 Nisan 1917 gecesi sakin geçtikten sonra dün sabah Gazze civarında ikinci bir meydan muharebesi başladı. Sabahın saat beşinde düşman şehre şiddetli bir topçu ateşi başlattı…

Öğleden sonra saat yedide merkezdeki grubumuz düşmanın üçüncü bir saldırısını daha öncekiler gibi kanlı bir biçimde püskürttü. İstisnasız bütün mevzilerimizi koruduk. Sol kanatta süvari tümenimiz başarıyla düşman süvarilerini kovup yavaş yavaş ilerleyerek düşmanın sağ kanadının ardındaki geri çekilme hareketliliğini gözlemliyordu. Akşam geç vakitte piyadelerimizin sol kanadı süvari tümenimizle ortaklaşa çekilmekte olan düşmana karşı bir saldırıya geçti. Karanlıkta bütün cephede düşmanın tümden geri çekildiği izleniyordu. Cenab-ı Hakkın lutuf ve yardımıyla II. Gazze Meydan Muharebesi de böylece zaferle taçlandı.”

Comments are closed.