Resmi Tebliğ

“1 Mayıs 1917 tarihiyle Genel Karargâh’tan bildirilmiştir:

Kafkas Cephesi’nde Ruslar, Muş’u terk ederek kuzey yönünde geri çekildiler. Şehri geri aldık. Cephenin diğer bir kesiminde düşmanın işgalinde bulunan bir köye süvari müfrezemiz tarafından baskın yapıldı. İki düşman subayı ile birkaç er öldürüldü ve altı er de esir alındı. (Milli).”

Comments are closed.