Resmi Tebliğ

“21 Mayıs 1917 tarihiyle Genel Karargâh’tan bildirilmiştir:

2-Dünkü Resmi Tebliğde bildirilen Mersin bombardımanı esnasında düşman gemilerinin açtığı ateş sebebiyle İngilizlere ait büyük bir yağ fabrikası tamamen yıkılmıştır.

3-Hicaz’da asiler paraya tapan bir takım hainlerin kandırmasıyla şimdiye kadar hiçbir yabancının giremediği mübarek Hicaz bölgesinin sahil kesimine İngilizleri soktular. Bu asilerin Medine tren hattına karşı bütün saldırıları her defasında büyük kayıplar verdirilerek püskürtülmüş ve cezalarını bulmuşlardır… (Milli).”

 

Comments are closed.