Resmi Tebliğ

“6 Temmuz 1917 tarihiyle Genel Karargâhtan bildirilmiştir:

1- Irak Cephesi’nde: Tarafımızdan destek hatlarına yapılan baskıyı kırmak için kuvvetli bir İngiliz müfrezesi uçak desteğiyle İmam Asker civarındaki atlı birliklerimize saldırdı. Söz konusu saldırı düşmana birçok kayıplar verdirilerek püskürtüldü.  Ayrıca düşman bir miktar yük hayvanını da kaybetti.

3- Sina Cephesi: Uçaklarımız 4 Temmuz’da Portsaid istasyonuna başarılı bir bombardıman gerçekleştirdi. Aynı gün düşman atlıları Tellü’l-Ğârib’den Birü’s-Sebu’e karşı büyük ölçekte çok sayıda askerler gücümüzü tespit amacıyla saldırıya teşebbüs etmiş ise de buna katılan 3 düşman süvari Tugayı topçu ateşimiz altında kayıplar vererek geldikleri yönde geri çekilmek zorunda kaldılar. Yine aynı gün bir düşman uçağı topçu ateşiyle düşürüldü (Milli).”

Comments are closed.