Rusya’da Yeniden Önemli Olaylar Başlıyor

“Kerenski–Kornilov İhtilafı

Kornilov’un Kerenski’ye Ültimatomu–Başbakan, Başkomutanı Görevden Alıyor–Petersburg’da Sıkı Yönetim

Sol 2. Foto:Prens Levof 3.Foto: Kerenski Sağ

Rusya’dan gelen resmi ve güvenilir telgraflar artık Rus İmparatorluğu’nun çok büyük ve önemli bir kargaşa içinde çalkalanmakta olduğunu bildirmektedir. Kıtlık ve pahalılık, kargaşa, bozgun, keyfi davranışlar gibi derin derin kanayan yaralar iyileşmek şöyle dursun, Rusya’yı baştanbaşa sarsacak ve çökertecek gibi görünen müthiş olaylar ortaya çıkıp duruyor… Kendisine pek çok ümitler bağlanan Kornilov Kerenski’ye ültimatom vermiştir… Kerenski ise bu ültimatomu Korilov’u görevinden alarak ve Petersburg civarında sıkı yönetim ilan ederek cevap verdi…”

Comments are closed.