Surre Humayun Alayı

“Osmanlı Saltanatı’nın güzel adetlerinden olan Surre-i Humayun alayı dün Dolmabahçe Sarayı’nda yapıldı. Padişah hazretleri öğleden sonra Yıldız Sarayı’ndan Dolmabahçe Sarayı’na gelmişler, bakanların tebriklerini kabulden sonra resmi elbiselerini giyinmiş olarak 1. kat Salonuna gitmiş ve orada emanet torbalarını bizzat kendileri mühürlemişlerdir.

O sırada kendilerine Veliaht Vahideddin Efendi ve bakanlar eşlik etmekteydi. Halife hazretleri, kürsü şeyhleri, hatip efendiler, ve ulema tarafından okunan Kur’an ve Fetih suresini dinleyip ardından duahan efendinin duasına katılmışlardır.”

Comments are closed.