Trablusgarp’ta İtalyan Bozgunları ve İtalyan Vahşetleri

“Özel Muhabirimizden:

1-On iki Eylül’de İtalyanlar üstün kuvvetlerle Trablus ve civarından çıkarak Trablus ile Zivar arasındaki Zaviye ve Zanzur gibi mühim hurmalıkları işgal etmişlerdi. Eylül’ün 20. günü düşman Trablus’taki bütün kuvvetiyle Savani Ben-i Adem mevkiinde karargahını kurmuş ve 21’i sabahı Bengayra mevkiini ele geçirmek için ilerlemeye başlamıştı. Birliklerimiz ve yerli mücahitler düşmana yandan ve arkasından saldırarak onu durmak ve savaşa girmek zorunda bırakmış, on sekiz saat devam eden savaş neticesinde düşman kuvvetinin yarısından fazlası savaşamaz duruma gelmiş ve ertesi günü perişan bir surette 12 Eylül’de işgal ettiği bütün yerleri boşaltarak Trablus’a çekilmiştir…”

Comments are closed.