Tramvaylarda Hanımlarımıza Konfor

“Polis Müdürlüğü’nün yeni aldığı karar evvelki günkü gazetelerde yayınlanmıştı. Bu karara göre tramvayların öndeki iki sıraları ile vatmanın yanındaki alan bundan böyle hanımlarımıza ayrılmıştır…

Kadınlarımız için tramvaylara binip inmek meselesi son zamanlarda gerçekten sıkıntılı bir hal almıştı. Yüzlerce erkek arasından geçip tramvaya binmek için kadınlarımız şimdiye kadar bin bir türlü eziyete ve sıkıntıya katlanmaktaydılar. Özellikle de birçok erkeğin vatmanın yanına gelerek kadınların karşısına dikilip bu suretle hanımlarımızın tramvaylara girip çıkmalarını zorlaştırmaları yakışıksız bir durumdu. Bütün bu sebeplerden dolayı Polis Müdürlüğü bu yeni kararı almakla gerçekten isabet etmiştir…”

Comments are closed.