Türk Kadınları ve Savaş

“…Bu savaş zamanında Türk kadınlarının toplumsal hayata katılmaları ve toplumumuzun aktif üyeleri arasında işbölümünde yer almaları Türkiye’de kadın tarihinin önemli bir evresini oluşturur.Bu kadınlık hareketini savaş gereği boş kalan yerleri doldurmak ihtiyacından doğan bir zorunluluk olarak anlamak hatadır… Yapılmakta olan savaş, bugünkü yöneticilerin kararlılık ve girişimi bir bahaneden ibarettir. Bu değişimde amaç kamuoyunda, milli vicdanda ortaya çıkan değişimdir. Milli vicdan bugün artık kadınların ciddi işlere girmelerini, hayatlarını kendi kendilerine kazanmalarını ve hatta ciddi işlerde erkeklerle beraber çalışmalarını destekliyor…“

Comments are closed.