Türkistan’da Ayaklanma Ciddileşiyor

-Taşkent’te Sıkıyönetim ve Genel Grev-

Berlin, 5 Ekim.

Petersburg Telgraf Ajansı Türkistan’ın yönetim merkezi Taşkent’ten şu bilgileri aktarıyor:

“Taşkent’ten dün göreceli bir sessizlik hakim olduktan sonra bugün durum birdenbire ağırlaşmıştır. Taşkent İşçi ve Asker Komitesi Türkistan’a askeri birlik gönderilmesini protesto etmek üzere genel grev ilan etmiştir. Tramvaylar, elektrik santralleri, matbaalar tatil edilmiştir. Hükümet Taşkent’te sıkıyönetim ilan etmiştir (AM).”

Comments are closed.