Türkiye’nin İhraç Ettiği Ürünler

“-Ekonomik Alanda yeni Çalışmalar-

Bir Almanca gazeteden: Yapılan istatistiklere göre Osmanlı Devleti’nin yıllık ithalatı ortalama olarak 4.5 milyar kuruşa ulaşmakta; ihracatı ise ithalatından 1.4 milyar kuruş kadar eksikti. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin ithalat-ihracat dengesi ithalat lehine 1.4 milyar kuruş kadar açık vermekteydi… Balkan Savaşı’ndan sonra oradaki bir kısım topraklar Osmanlı Devleti’nin elinden çıktığından üretim azalmış dolayısıyla ithalat gereksinimi artmıştı. Devletin terk ettiği arazide genellikle tütün üretilmekteydi. Söz konusu arazinin elden çıkmasıyla Osmanlı Devleti’nin tütün ihracatı hemen hemen yarıya düştü…”

Comments are closed.