Veliaht Hazretlerinin Almanya Seyahati

Veliaht Vahîdeddin Efendi Hazretleri Dün Akşam Saat Yedi Buçukta Balkan Treniyle Almanya’ya Hareket Ederek Şehrimizden Ayrılmışlardır.

Veliaht Vahîdeddin Efendi Hazretleri, dün saraya gelerek padişahımıza veda etmişler ve Almanya İmparatoruna iadei ziyaret etmek ve bazı cephelerde bizzat gözlemlerde bulunmak için akşam yedi buçukta Balkan treniyle şehrimizden ayrılmıştır. Bu münasebetle Sirkeci istasyon binası olağanüstü bir şekilde donatılıp süslenmiş muhafız taburundan bir müfreze saygı içinde selamlama törenini yapmıştır…

Tuğgeneral Mustafa Kemal Paşa da veliaht hazretlerinin maiyetinde olduğu halde Balkan Treniyle Almanya’ya hareket etmiştir…”

1.Resim: Veliahd Vahîdeddin Efendi Hazretleri

2. Resim: Balkan treniyle yola çıkan Dışişleri Bakanı Ahmet Nesimi Beyefendi

3.Resim: Veliaht hazretlerinin refakatinde bulunan Mustafa Kemal Paşa

Comments are closed.