Yeni Darülfünûn ve Umumi Kütüphane

-Uluslararası Bir Proje Yarışması-

“…Eğitim Bakanlığı, üniversite ve halk kütüphanesini bünyesinde barındıracak büyük bir bina yapmayı planlamaktadır. Fakat nereye yapılacağı henüz kararlaştırılmamıştır. Büyüklüğüne ve yapım tarzına gelince; bakanlık tarafından üniversitedeki Profesörlerden her birine birer genelge gönderilerek, eğitimlerini en iyi yapabilmeleri için sınıflarda bulunması gereken özelliklere dair onlardan bilgi istenmiştir. Binanın büyüklüğü ve yapım tarzı bu bilgilere göre şekillenecektir…”

Comments are closed.