11 Kasım 1918 Tarihinde Kurulan Tevfik Paşa Kabinesi

SULTAN VAHİDEDDİN
SULTAN VAHİDEDDİN
PADİŞÂH-I DEVLET-İ OSMANîYYE
HALîFE-İ MÜSLİMİN ve BAŞKUMANDAN
3.7.1918’de tahta çıktı. Meclis saltanatı kaldırana kadar (1.11.1922) dört yıl dört ay tahtta kaldı.
TEVFİK PAŞA
TEVFİK PAŞA
SADRÂZAM
MAREŞAL ABDULLAH PAŞA
MAREŞAL ABDULLAH PAŞA
HARBİYE NÂZIRI
ORGENERAL ALİ RIZA PAŞA
ORGENERAL ALİ RIZA PAŞA
BAHRİYE NÂZIRI
RIZA TEVFİK
RIZA TEVFİK
MAARİF NÂZIRI
ABDURRAHMAN EFENDİ
ABDURRAHMAN EFENDİ
MALİYE NÂZIRI
MUSTAFA ARİF BEY
MUSTAFA ARİF BEY
DÂHİLİYE NÂZIRI
MUSTAFA REŞİD PAŞA
MUSTAFA REŞİD PAŞA
HÂRİCİYE NÂZIRI
DAMAT ŞERİF PAŞA
DAMAT ŞERİF PAŞA
ŞÛRÂ-YI DEVLET REİSİ
KOSTAKİ VAYANİ EFENDİ
KOSTAKİ VAYANİ EFENDİ
TİCARET VE ZİRAÂT NÂZIRI
SALİH PAŞA
SALİH PAŞA
NÂFİA NÂZIRI
OSKAN EFENDİ
OSKAN EFENDİ
POSTA VE TELGRAF NÂZIRI
HAYDARİZÂDE İBRAHİM EFENDİ
HAYDARİZÂDE İBRAHİM EFENDİ
ŞEYHÜ’L İSLÂM