1918 Yılı Genel Bütçesi

Maliye Bakanı Cavid Beyin Bütçe Hakkındaki Açıklamaları-Meclisi Mebusan: 54. Birleşim

1918 Yılı Genel Bütçesi hakkında açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Cavit Bey.

…Bunun ardından günlük görüşme programına geçilerek Başbakan ile Maliye, Bayındırlık, Ulaştırma bakanlarının da katılımıyla 1918 Yılı Genel Bütçesi görüşmelerine başlandı. Bütçe Komisyonu Zabıt Katibi Hamit Bey söz alarak 1917 senesinde normal ve olağanüstü ödenek olmak üzere hükümete 128 milyon 58 bin 659 lira verildiğini ve hükümet tarafından sunulan 1918 bütçe tasarısında devletin genel harcamaları aynı yıl içinde 50 milyon 762 bin 761 ve gelirleri 33 milyon 965 bin 698 lira olarak tahmin edilmiş olduğunu halbuki komisyon 1918 yılındaki normal devlet harcamalarını  51 milyon 402 bin 300 lira ve devlet gelirlerinin de 37 milyon 16 bin 698 lira olarak tahmin ettiğini söyledi…”

 

 

Comments are closed.