Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Komisyonlar Kurulması; Avrupa’ya Heyet Gönderme Düşüncesi

Adana’nın Tarihine Bir Bakış

1-Harita: Adana’nın genel durumu ve Adana’nın altı ile göre coğrafi konumu

2-Adanalılar Cemiyeti Başkanı seçilen eski Senato başkanı Rıfat Bey.

…Dün muhabirlerimizden biri Rıfat Beye başvurarak derneğin kuruluş amacını sormuş ve şu cevabı almıştır:

“Cemiyetimiz Adana’nın haklarını savunmak, bu bölgenin Türklerden ayrılmaması için Adana’nın önde gelenleri tarafından kurulmuştur. Cemiyet Türklerin Adana’daki tarihsel, toplumsal, ekonomik, milli haklarını ispat için çalışacak, bunları halka, hükümete, yabancılara farklı iletişim araçlarını kullanarak bildirecektir. Bu hakları ispat için uzman kişiler tarafından araştırmalar yapılacaktır. Bu kişiler uzmanlıklarına göre farklı komisyonlara ayrılacak, bu şekilde araştırmalar daha kolay hale getirilecektir…”

Comments are closed.