Arabistan’ın Bağımsızlığı!

“İkinci Yıldönümüymüş

İngilizlerin bir oyuncağı olan Hüseyin ile yol arkadaşlarının Arabistan’da nasıl feci bir oyun oynamak istedikleri malumdur. Nihayet bunlar memleketlerini sürükledikleri felakete karşı kayıtsız bir şekilde İngilizlerin aşağılık bir oyuncağı olmuşlardır. Maten gazetesinin 5 Haziran tarihli nüshasında gördüğümüz bir telgrafı bunların hayasızlığı ne derece ilerlettiklerini gösterdiği için naklediyoruz:

Kahire 3 Haziran-Arabistan’ın bağımsızlığının ikinci yıl dönümü dolayısıyla Cidde’deki Arap Valisi, İngiliz, Fransız, İtalyan diplomatlarıyla diğer memurlarına ve Arap Devletlerinin ileri gelen görevlilerine yine Arap ve Avrupalı devlet adamlarına hükümet konağında mükellef bir ziyafet vermiştir. Yeniden oluşturulan Arap jandarmalarıyla şehirde bulunan askeri birlikler güvenliği sağlamaktaydılar. Bu gösterişli tören çok beğenilmiş ve kendisine çok sayıda kutlama telgrafı gönderilmiştir.”

 

Comments are closed.