Bakü’nün Ele Geçirilmesi

“Aldığımız habere göre son günlerde gerek dost ve gerekse düşman basınını hayli meşgul eden Bakü şehri düşmanın elinden temizlenmiştir. Bakü’nün İngilizlerin elinden alınması düşmanın bir büyük teşebbüsüne vurulan ağır bir darbedir. Daha doğrusu bu suretle İngiltere’nin Kafkasya’ya müdahalesi tamamen sonuçsuz bırakılmıştır. Bakü Azerbaycanlıların idi. Azerbaycan düşman eline  geçen şehrini kurtarmak üzere Türkiye’den yardım istemişti…”

Comments are closed.