Brest Litovsk’da Görüşmeler Başladı

“Brest Litovsk, 9 Ocak (M).

Ocak’ın sekizinci günü öğleden sonra yetklii heyetlerin başkanları arasında açış konuşmaları yapıldı. Bu konuşmalara Almanya Dışişleri Bakanı Nazırı von Kühlman, Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanı Kont Çernin, Talat Paşa, Bulgaristan Adliye Bakanı Popof, Rusya Dışişleri Komiseri Troçki, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Bakanı Halumoviç Visavold katılmışlardır. Görüşmelerin nasıl yapılacağı ve nasıl bir program izleneceği konuşulduktan sonra Çarşamba günü genel oturum yapılması kararlaştırılmıştır. Daha sonra Muahharen Dörtlü İttifakın temsilcileri ile Ukrayna temsilcileri arasında görüşmeler yapılmıştır…”

 

 

 

 

 

Comments are closed.