Çanakkale Zaferimizin Yıl Dönümü

“18 Mart 1915 yılında İngiliz ve Fransızların Çanakkale’ye Saldıran Büyük Deniz Gücüne Karşı Kazandığımız Büyük Galibiyetin Tarihçesi

İngiliz ve Fransızların milyonlarca altın harcayarak ve yüz binlerce askerini ölüme sürükleyerek ele geçirip amaçlarına uygun olarak kullanmak istedikleri Çanakkale Boğazı’nın ve İstanbul’un genel durumunu gösterir harita

Bundan iki sene önce, tam bugün başkentimizi işgal etmek için Çanakkale Boğazı’nı zorlamaya teşebbüs eden İngiliz ve Fransız donanması, sahildeki istihkâmlarımız ile diğer savunma araçlarımız tarafından olağanüstü bir mağlubiyet ve bozguna uğratılmıştı. I. Dünya Savaşı tarihinde şanlı ve ebedi bir sahife olan o zafer gününün hatırasını, bugüne tesadüf eden yıldönümü dolayısıyla kutlamak hepimiz için kutsal bir görevdir. Bilindiği gibi boğazları geçerek hem Rusya’ya giden doğrudan ulaşım hattı sağlamak hem de askerlerimizi Çanakkale’de oyalayıp Kafkas Cephesi’ndeki Rusya üzerindeki baskıyı hafifletmek için İtilaf Devletleri 1915 yılı sonlarına doğru Çanakkale Boğazı’na karşı büyük kuvvetler yığmayı kararlaştırmışlar böylelikle büyük bir saldırının temel adımlarını atmaya koyulmuşlardı…”

Comments are closed.