Çiçeği Burnunda Avusturya-Macaristan Hükümdarı İmparator 1. Şarl ile İmparatoriçe Zita Hazretlerinin İstanbul’u Ziyaretleri

“Bugün Avusturya İmparatoru ve Macaristan Kıralı Haşmetli Karl, eşi İmparatoriçe ve Kraliçe Haşmetli Zita ile birlikte yüce müttefikleri Halife Hazretlerine selam ve saygılarını iletmek amacıyla İstanbul’a teşrif ettiler.

Savaş sırasında tahta geçen imparator Karl iş başına gelir gelmez memleketine refah ve zafer  getiren kelimenin her manası ile uğurlu bir hükümdardır. Talih ve tarih bizi büyük Avusturya-Macaristan Devletiyle bu dünya savaşında yalnız müttefik ve dost değil silah arkadaşı da yapmıştır…”

Sağda:  Avusturya İmparatoriçesi ve Macaristan Kraliçesi Zita

Solda: Avusturya İmparatoru ve Macaristan Kralı Charles

Altta: Avusturya Macaristan Veliahdı Fransua Joseph Otto

Comments are closed.