Çok Önemli Bir Buluş: Güneş Enerjisinden Yararlanma

“Makineleri Güneşle Çalıştırmanın Yolu Bulunuyor.

Güneşin ısısından doğrudan doğruya yararlanma yöntemleri epey zamandan beri deneniyordu. Bu konuda en bilinen örnek Californiya’daki Pasadena fabrikasının ürettiği ve güneş enerjisiyle işleyen motorlar ile güneş enerjisinden yararlanarak Kahire civarında kurulan güneş enerjisi sitemi belirtilebilir. Gerek yukarıda dile getirilen motorlarda gerek güneş enerjisi sisteminde prensip güneş ışınlarının cam aynalar vasıtasıyla yeni geliştirilmiş bir su kazanında odaklanması ile buhar elde edilmesidir…”

Comments are closed.