Hazinedeki Kutsal Emanetler

“Medine-i Münevvere’de bulunan emanetlerin buraya getirilerek saray hazinesinde korunduğu herkesçe bilinmektedir. Vakıflar Bakanlığı’nca bugün kutsal emanetlerin koruma altında tutulduğu oda açılarak sayımı kararlaştırıldığından, içerisindeki değerli taşların sayımı ve değer takdirinde bulunmak için belediyeden gönderilen bilirkişiler aracılığıyla sayım ve değer takdirleri yapılacaktır.”

Comments are closed.