Huzur Dersleri

“Her yıl, mağfiret ayı olan Ramazan’da, sarayda padişah huzurunda yapılması eski bir gelenek olan huzur dersi dün ikindi namazının ardından padişahımızın huzurunda, müderrislerden Lüleburgazlı Eşref Efendi tarafından verilmiştir. Bu yüce mecliste Padişahımız, çocukları ve saray görevlileri hazır bulunmuşlardır.”

Comments are closed.