Irak’ın Zenginlikleri

“…En son L’lndépendance Belge Gazetesi kalemlerinden Mösyö Bernar Memon’un bu konuda elde ettiği bazı ekonomik bilgileri aşağıda yayınlıyoruz:

Dicle ve Fırat nehirlerinin geçtiği yerler Irak topraklarının en verimli kısmıdır. Bu bölgede buğday tarlaları, senede en az iki defa ürün verir. Pirinç ve pamuk gibi sıcak iklimde yetişen ürünler çok boldur. Esasen buralarda her ürün diğer yerlere göre erkenden yetişir. Irak’ta özellikle ipek, deri, yün, tütün, şeker kamışı, kenevir, yağ ihracına uygun bitkiler, kauçuk, limon, portakal ve her çeşit sebze yetişir. Bu bölgenin normal zamanlarda yetiştirdiği tütünün miktarı bir buçuk milyon kilo derecesinde tahmin ediliyor…”

Comments are closed.