İşgal Altındaki Topraklarımızın Temizlenmesi

“Trabzon’dan sonra Erzurum da Kurtarılmak Üzere

Kurtarılmakta olan topraklarımızı ve bunların Anadolu’daki coğrafi konumunu gösteren haritalar

Rus Yetkili Heyetine verilen İttifak Devletlerinin barış şartlarını içeren ültimatomunda Doğu Vilayetlerimiz için şu madde bulunmaktadır:

“Rusya, Doğu Anadolu illerini kısa bir süre içinde Türkiye’ye terkini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır.”

Arazimizin bir kısmı geri alındığı gibi diğer bölümü de peyderpey geri alınıyor. Erzincan ve Trabzon’dan sonra Erzurum’un da kurtarılması son aşamaya geldiği Askeri Bilgilendirme Merkezinin dünkü bildirisinde ifade olunan birliklerimizin Başkale kasabasına girmelerinden anlaşılıyor.”

Comments are closed.