İstanbul’un Fethi

29 Mayıs 1453

Osmanlı tarihinde özellikle de fetihleri ve yükselişi temsil eden ilk on padişahın saltanatları zamanında her biri bir millete övünç kaynağı olmaya yetecek kararlılık ve kahramanlık örnekleri çoktur; ancak bu dönemde iki büyük başarı vardır ki diğerlerinin tümünden daha ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu iki başarının birincisi İstanbul’un ikincisi Arabistan’ın alınmasıyla kendini gösterdiği bilinmektedir… İstanbul’un fethinin yeni  resmi takvime göre bugün yıl dönümü olması sebebiyle fethin şanlı tarihinden nakledeceğimiz birkaç hatıranın okuyucularımızı yormayacağını ümit ederiz…”

Fatih Sultan Mehmed Han

Rumeli Hisarı surlarının genel görünüşü

Comments are closed.