Kaçan Paşaların Mal Varlıklarına El Konuluyor

Deftardarlık’ta Kayıt İşlemleri-İstanbul’daki Emlak ve Arsalar-Milli Banka’da Elli Bin Lira- İstanbul Civarındaki Çiftlikler

Makam ve gelecek kavgası sebebiyle birbirinin can düşmanı iken güç ve nüfuzlarını korumak için dışarıya karşı dost görünmek gerektiğini çok iyi bilen ve hatta bu konuda birbirlerini uğurlar yada karşılarken gösteriş için öpüşmekten geri kalmayan Enver ve Cemal paşalar “İktidarlarının en kuvvetli dönemlerinde” (Bu resim Enver Paşa’nın Suriye seyahatinde otomobil içindeyken çekilmiştir)

Enver ve Cemal paşaların izinsiz olarak askerlik görevlerini terk edip Osmanlı sınırları dışına çıkmalarından dolayı Özel Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından kendilerine on gün zaman verildiği ve bu süre içinde gelmedikleri takdirde mal varlıklarına haciz konularak gıyaben yargılanmaya başlanacakları ilan olunmuştu. Süre dolmuştur. Her iki paşanın sahip olduğu mal varlığının haczi için Deftardarlık’a tebliğde bulunulmuştur…”

 

 

Comments are closed.