Kars’ın Düşman Elinden Kurtuluşu

“- Kars Şehrinin Geçmişine Genel Bir Bakış –

Düşmandan en son temizlenen Doğu illerimizin coğrafi konumlarını gösterir harita.

Batum’un geri alınışına dair yazdığım makaleyi, pek yakında Kars hakkında dahi bir makale yazabilmek temennisiyle bitirmiştim. Okurlarımız, bu temennide Kars’ın da fetih ve kurtuluş duasının bulunduğunu elbette anlamışlardır. Ardahan, Batum makaleleri gibi Kars makalesinin de yazılması fethin gerçekleşmesine bağlıydı. Şükürler olsun ki Kars makalesini yazıyorum: Genel Karargah’ın bugünkü gazetelerdeki resmi bildirisi “Kars civarında başarılı muharebeler sonucunda Kars Kalesini aldık. Çeşitli çaplarda sekiz yüz altmış top ele geçirdik diyor…”

Comments are closed.