Kırım Faciası

“Türkistan’da Taşkent şehrinde yayınlanan “Uluğ Türkistan” Gazetesinden: Rus Karadeniz filosuna mensup askerler, Sivastopol’da Kırım Müslümanları özerk İdaresi hizmetinde bulunan 200’den fazla subayı öldürdükten sonra ülkeye saldırmaya karar vererek, bağlı şehirlerini yağmaya başlamışlar, torpido ile Yalta şehrini bombardıman etmişler sonra şehre girerek köylere dağılmışlardır. Halk ise malını ve namusunu korumak için kimisi balta ve kimisi odun ile kendilerini savunmuşlardır. Dışarıdan gelen denizciler dükkan ve evleri yağmalarken içeride bulunan Bolşevikler Kırım hanlarının başkenti ve şimdiki hükümetin merkezi olan Bahçesaray şehrine saldırmışlar ancak oradaki Müslüman askerler mermileri bitinceye kadar şehri savunmayı sürdürmüşlerdir…”

Comments are closed.